درباره آموزشگاه

درباره آموزشگاه

نخبه پروری و توجه به نخبگان در جامعه، امری است که بنیاد ملی نخبگان آن را دنبال کرده و در مراکز استان ها نیز بنیاد نخبگان هر استان، در راستای توسعه این امر اهتمام دارد.

نخبه پروری و توجه به نظرات کارآمد نخبگان جامعه، یکی از موضوعاتی است که نه تنها اثرات مثبتی به همراه داشته، بلکه موجب می شود تا شاهد یک رشد فزاینده باشیم.

نخبه پروری حلقه مفقوده جامعه امروز ما است، چرا بعد از 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مجلسی همتراز انقلاب نداشتیم و این به دلیل حلقه مفقوده نخبه پروری در جامعه است.

برای نخبه پروری و تقویت فعالیت های پژوهشی باید در  مدارس استعداهای درخشان برنامه های مدونی صورت گیرد.

می بایست تمام ساز و کارهای لازم برای آموزش روش های صحیح پژوهش و تحقیق به دانش آموزان اتخاذ شود تا شاهد رشد و بالندگی علمی دانش آموزان مدارس سمپاد باشیم

مسئولیت در این مجموعه ،  مسئولیتی برای تأمین ارزش‌های انسانی است ، استعدادهای درخشان گنجینه‌ای باسابقه بیش از چهل‌ساله است که کارهای بسیار زیاد و اهداف بلند مدتی دارد ، شکوفایی، تقویت و تحکیم اخلاق نخبگان یکی از اهداف بلندمدت است

اهداف و برنامه ها

اولین هدف؛ شکل‌گیری ساختار دبیرستان  است که بایداین ساختار منعطف، پرتلاش و پویا باشد دومین هدف ، نیازمند کادرسازی نیروی انسانی متخصص هستیم لذا کسی که در این دبیرستان خدمت می‌کند باید در راستای تحقق اهداف آن باشد. سومین هدف کوتاه‌ مدت؛ چهره ‌سازی و برند سازی از سمپاد است لذا باید این موضوع برای شکل گیری مطلوب دبیرستان مهم است و باید ارتباط سمپاد با بخش‌های مختلف جامعه تقویت شود، به‌طوری‌که جامعه چهره سمپاد را به‌خوبی بشناسد. چهارمین هدف شناسایی و اهتمام ویژه به هدایت و پرورش نوجوانان دارای استعدادهای برتر خدادادی است و القاء این امر که این نخبگی ر ...
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top