دبیران پایه نهم

دبیران کلاس نهم چهار

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر قرآن جناب آقای مزرعه لی                 دبیر معارف جناب آقای احمدزاده             دبیر ادبیات جناب آقای رحیم زاده          &nbs ...

دبیران کلاس نهم سه

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر قرآن جناب آقای مزرعه لی                 دبیر معارف جناب آقای عبدیل زاده         دبیر نگارش و ادبیات تکمیلی جناب آقای رحیم زاده            &nbs ...

دبیران کلاس نهم دو

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر قرآن جناب آقای کاتب                 دبیر معارف و عربی جناب آقای عبدیل زاده         دبیر نگارش جناب آقای رحیم زاده             دبیر ...

دبیران کلاس نهم یک

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر عربی جناب آقای عبدیل زاده  دبیر نگارش  جناب آقای رحیم زاده   دبیر شیمی جناب آقای قنبری   دبیر فیزیک جناب آقای تقوی  دبیر کار و فناوری جناب آقای غلامی دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی مشاور دبیرستان جناب ...
امتیاز دهید
امتیاز 4.5 از 5 توسط 2 کاربر

نظرات و پیشنهادات

Top